Sinh năm 1966 Nghệ sĩ tự do  hoangxuanhuong66@yahoo.com Tham gia nhiều triển lãm từ 1999 tới nay. 

Hoang Xuan Huong
Hoang Xuan Huong
1/2