Adresse - 264 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 14, Quận 5, Hồ Chí Minh